על אגרות קודש

אתר אגרות הקודש, נוצר על ידי מוסדות חב"ד ברחובות,  על מנת לתת מענה יעיל, לפונים הרבים בבקשת עזרה וייעוץ לכתיבה ובקשת ברכה דרך ערוץ אגרות הקודש.

הפרוייקט הינו בפיקוחו של הרב הגאון הרב החסיד ראש קהילת חב"ד רחובות - הרב מנחם מענדעל גלוכובסקי שיח'.

- והמנהל הרוחני הראשי של הפרוייקט הינו הרב אלימלך שחר שיחי' 


 מהם אגרות הקודש

פעמים רבות קורה לאדם שהוא מחליט החלטות בענינים החשובים לו ומוצא שטעה ועשה דבר שהוביל להיפך הכוונה והרצון אליהם כיוון. כמו כן, הרבה פעמים חפץ האדם בדבר מסויים ומאמין שזה הדבר לו הוא זקוק, אך לאחר מעשה הוא  מגלה שהיתה זו טעות מרה – לא זה הדבר שהוא צריך וממילא הוא גם כבר לא הדבר אותו הוא רוצה. לכן  נוהגים  לברך אדם "שימלא ה' כל משאלות לבבך לטובה" – זאת אומרת, ימלא ה' רק את הרצונות שאכן מובילים  לטוב.

מובן אם כן שלא תמיד יש לנו את הראייה הרחבה לדעת מה טוב באמת עבורנו ועל מה אפשר לוותר, או האם עלינו לפעול כך או אחרת.

על כן, העמיד לנו בורא העולם צדיקים נשיאי ישראל שיכולים להנחות את האדם הפרטי ואת העם כולו בדרך האמת והטוב ע"פ רצון הבורא .  צדיק כזה נקרא רבי ראשי תיבות של ראש  בני ישראל, שהוא בדוגמת הראש שרואה ומבין ומנחה ומוביל את כל האיברים; או בדוגמת קברניט  שמנהיג את הספינה על כל נוסעיה.

יש למי לפנות

בדורנו זכינו לרבי, נשיא ישראל - כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שניאורסאהן , הרבי מליובאוויטש . לפני שנכסה מעיני הבשר שלנו הותיר בידינו הרבי ב"אגרות הקודש" אוצר בלתי נדלה של עצות,  הדרכות,  הנחיות וברכות  להאיר לנו את כברת הדרך הזעירה שהיה עלינו לעשות בכוחות עצמנו  (כפי שהורה לנו בשיחה הידועה מכ"ח ניסן ה'תנש"א - "עשו כל אשר ביכולתכם") עד

להתגלותו המלאה בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממ"ש ממ"ש ממ"ש. 

על כן, כאשר עומדים לפני החלטה בענין עיקרי או חשוב, לפני צעד חדש בחיינו, הדרך הבטוחה להצלחה היא לפנות לרבי לקבל הסכמה וברכה. וכפי שאומר זאת הרבי באחד ממכתביו לגבי חותנו הרבי הריי"ץ בתקופת נשיאותו:

"יש רבי בישראל, ואין הוא נכנס במגבלות הטבע, והרוצה ללכת לבטח דרכו... בהנהגת הבית, וכו' - לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי... שהרבי אמירתו אמירה וברכתו ברכה... איש נמצא במבוכה או עומד לפני פתרון שאלת חיים עיקרית... (עליו לדעת כי) לא אלמן ח"ו (חס ושלום) ישראל. יש לך את מי לשאול... אין לו להשען כלל לא על בינת עצמו ולא על השדכן ולא על... שאין כל אלו אלא ענינים מסופקים, ויש לו דרך ודאית לפתור את ספקותיו... עשה ע"פ דבריו ואז תצליח..." ("שמחת עולם", הערות 1, עמ' 21 ).

מה הן "אגרות הקודש"?

בשנת תשמ"ז, הורה הרבי מליובאוויטש מה"מ, לאסוף את המענות שנתן בכתב לשאלות, בקשות לעצה וברכה וכו', שהפנו אליו יהודים מכל קצוות תבל, בנושאים המקיפים את כל חיי האדם, ולהוציאם בדפוס בספרים מסודרים. עד כה, יצאו לאור כ"ו כרכים של אגרות הקודש ועוד היד נטויה.

מאז, מהוות "אגרות הקודש" של הרבי מליובאוויטש מה"מ, באר מים חיים ממנה דולים יהודים רבים מכל גווני הקשת ומכל קצווי תבל -  ברכה עצה ותושיה בכל ענין בחיים החל מפרנסה, בריאות, ילדים, שלום-בית וכלה בזיווג, לימודים, עבודת ה', הנהגה בחיי היום - יום וכו'. אנשים פונים בשאלות או בבקשות, מקבלים החלטות טובות, נותנים צדקה, ומפנים אל הרבי באמצעות האגרות וב"ה נענים ורבים אף רואים ניסים ממש.

מה ואיך עושים?

כאשר פונים לרבי לבקשת עצתו וברכתו, כדי שנזכה לראות את התגשמות ברכותיו הקדושות צריכים לעשות כלי לברכה שזהו, כפי שמתאר זאת הרבי, כגון החריש והזריעה שלפני גשמי הברכה שאז הם מצמיחים כל טוב. לכן, כאשר פונים בבקשה לרבי אנו מכינים כלי לברכה על על ידי קבלת החלטות טובות בהוספה בהנהגה טובה, בלימוד, מעשה טוב ובתוספת צדקה - ראיה להשתדלות יקרה מצידנו למען שינוי לטובה בחיינו; וחריגה מהרגלינו ויצירת מרחב חדש - קרקע  שהיא כלי ראוי לברכה.  וכפי שאומר זאת הרבי :

"ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה..אשר בברכה נאמר הלשון גשמי ברכה, וכמו שגשם מועיל רק אם יורד הוא על שדה חרושה וזרועה, כן הוא גם בענין הברכה שצריך להיות מצד מקבל הברכה, חרישה וזריעה, אלא שאחרי זה גם זריעה הקטנה לפי ערך, ממשכת ברכה והצלחה גדולה ומופלגה." (אגה"ק  א'שעג כרך ה').

העבירו לנו באמצעות טופס הבקשה לברכה את הפרטים המבוקשים: שם, שם האם טל' וכו'. נסחו בקצרה את הבקשה ושלחו לנו. אנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי, נשלים פרטים, נעזור לדייק בניסוח הדברים , נייעץ ונסייע בקבלת החלטות טובות ורק אז נפנה את הבקשה לרבי באגרות הקודש  וב"ה נצפה יחד אתכם לבשורות טובות.

           סגור