כשהרבי כותב 12 שנה לבדוק מזוזות באגרות קודש           סגור