ללמוד במכון עליה מגדולי דור שליט"א

ישנם דרכים רבות לשמור על מסורת, העם היהודי הינו בהחלט שומר על המסורת ודואג להעבירו מאב לבן, לשמר את המסורת גם אם מנהלים חיים שלמים בחו"ל וגם אם גרים בערים חרדיות בארץ הקודש. לכן ישנה דרישה הולכת וגדלה ללימודי מקצועות הקודש כדי להמשיך ולשמר את המסורת היהודית הן בישראל, ארץ הקודש והן בגלות. מכון עליה […]