מדוע מכון רכבים לפירוק במרכז עדיף על פני מכונים באזורים אחרים בארץ?

עוד שנתיים צופה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי נגיע אל עשרה מיליון תושבים וכך אנו יכולים להבין כי ישראל היא מדינה גדולה וצפופה. ובכל זאת על אף הגודל הזה של ישראל אפשר לראות כי יש הבדלים עצומים בין המרכז בישראל ובין הצפון והדרום. כך פעמים רבות השירות במרכז הוא גם יותר יעיל וטוב וגם יותר זול. […]